Bent u misschien op zoek naar: Grond & graafwerkzaamheden, beschoeiingen, (her)inrichten oeverzones en/of aanleg parken/tuinen

WATERBODEM SANERING

Baggerbedrijf West-Friesland
beschikt over de volgende certificeringen:

Vereniging van waterbouwers
VCA** & ISO 9001 gecertificeerd Gecertificeerd CO2-Prestatieladder

Waterbodemsanering

Indien er sprake is van een verontreinigde waterbodem, dienen de baggerwerkzaamheden gecombineerd te worden met sanering. Hiervoor is een specifieke aanpak nodig met oog voor mens en milieu. 

Hier komt Baggerbedrijf West Friesland in beeld. Met naleving van alle veiligheids- en milieueisen halen wij de verontreinigde sliblaag weg zodat er een schone waterbodem achterblijft. Dit doen wij met behulp van gekwalificeerde werknemers en gecertificeerd materieel. Wij beschikken over meer dan 14 jaar aan ervaring en werken conform de CROW 400, BRL 7000 en BRL 6000 protocollen. Daarnaast zijn wij lid van de Vereniging van Waterbouwers en zijn wij in het bezit van de ISO 9001 en VCA** certificaten. 

Door onze vergaande kennis en aanzienlijke ervaring, gecombineerd met gecertificeerd en specialistisch materiaal kunnen we voor ieder baggerprobleem een maatwerkoplossing bieden. Wilt u meer informatie of heeft u een verontreinigde waterbodem die gesaneerd moet worden? Neem dan contact met ons op.

Onze werkwijze

Wij richten ons met onze dienstverlening op lokale en landelijke projecten, zowel voor particulieren, bedrijven als de overheid. Bij elke uitdaging kijken we onder andere naar de aard van de verontreiniging, de waterdiepte, de hoeveelheid aan bagger, manieren om het water te bereiken en de mogelijkheden voor het vervoer en de afzet van de baggerspecie. Aan de hand van deze analyse stellen wij een op maat gemaakt plan op waarbij er sterk rekening wordt gehouden met mens en milieu. Het doel is altijd om de klus te klaren met zo min mogelijke belasting voor de omgeving. 

Onze werkzaamheden richten zich op wateren als kreken, sloten, vijvers, beken, boezemwateren, vennen, stadswateren, grachten, meren, spaarbekken, kasteelgrachten en meer. Het saneren van de bodem kan gecombineerd worden met werkzaamheden als het verwijderen van slib, bezanden, het herprofileren van watergangen en meer. Deze werkzaamheden kunnen wij zowel mechanisch als hydraulisch uitvoeren, afhankelijk van de situatie kiezen wij de best passende oplossing. 

Tot slot kan Baggerbedrijf West Friesland u tevens ontlasten in het vervoer en afzetten van de baggerspecie. Dit doen wij met behulp van een weilanddepot of een depot op een andere locatie. 
 

Ons materiaal

Om u een passende oplossing te kunnen bieden voor uw baggerprobleem beschikken wij over het onderstaande materiaal. Voor meer informatie over het materieel klikt u op één van de onderstaande kopjes.

Waarom kiezen voor Baggerbedrijf West-Friesland

  • Al sinds 2007 lid van de Vereniging van Waterbouwers: ISO 9001 en VCA** gecertificeerd. 
  • Vakbekwame en gekwalificeerde werknemers.
  • Nuchter bedrijf met korte lijntjes.
  • Jarenlange ervaring.
  • Divers en goed onderhouden machines en materiaal. 
  • In het bezit van gecertificeerde boten en pontons volgens de certificering drijvende werktuigen.
  • Wij werken volgens de CROW 400, BRL 6000 en BRL 7000 protocollen.

Bent u misschien op zoek naar
Grond & graafwerkzaamheden, beschoeiingen, (her)inrichten oeverzones en/of aanleg parken/tuinen

Ga naar grondwf.nl