Bent u misschien op zoek naar: Grond & graafwerkzaamheden, beschoeiingen, (her)inrichten oeverzones en/of aanleg parken/tuinen

KLEINSCHALIG BAGGERWERK

Baggerbedrijf West-Friesland
beschikt over de volgende certificeringen:

Vereniging van waterbouwers
VCA** & ISO 9001 gecertificeerd Gecertificeerd CO2-Prestatieladder

Kleinschalig baggerwerk

Sinds 2007 is Baggerbedrijf West Friesland onder andere gespecialiseerd in kleinschalig en stedelijk baggerwerk. Onze baggerwerkzaamheden richten zich op wateren als kreken, sloten, vijvers, beken, boezemwateren, vennen, stadswateren, grachten, meren, spaarbekken, kasteelgrachten en meer. Om de opzet, aanbesteding en uitvoering van het kleinschalig baggerwerk succesvol te laten verlopen is specialistische kennis en ervaring nodig. 

Deze vindt u bij Baggerbedrijf West Friesland. Wij beschikken over ruim 14 jaar aan ervaring en zijn VCA** en ISO 9001 gecertificeerd. Door onze kennis en ervaring in combinatie met specialistisch materiaal, kunnen wij onze klanten helpen met iedere denkbare uitdaging omtrent kleinschalig baggerwerk. Heeft u een klus waarbij u een specialist kunt gebruiken, of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Onze werkwijze

Voor zowel lokale als landelijke projecten kunt u bij ons terecht. Wij zijn inzetbaar voor zowel bedrijven als particulieren. Daarnaast kunt u Baggerbedrijf West Friesland ook inschakelen voor het baggeren van natuurgebieden, gemeente- en overheidsprojecten.

Bij elk project kijken we onder andere naar de waterdiepte, de hoeveelheid bagger, de mogelijkheid om het water te bereiken en de opties betreft vervoer en afzet van de baggerspecie. Aan de hand van de situatie stellen we een op maat gemaakt plan van aanpak op. Ieder project benaderen we met maatwerk om zodoende de omgeving zo min mogelijk te belasten. Onze kleinschalige baggerwerkzaamheden bestaan onder andere uit: waterbodemsanering, het verwijderen van slib, bezanden, het herprofileren van watergangen en meer. Afhankelijk van de omstandigheden kan dit zowel mechanisch als hydraulisch worden uitgevoerd. 

Naast het verrichten van de baggerwerkzaamheden kan Baggerbedrijf West Friesland tevens het vervoer en afzet van de baggerspecie verzorgen. Dit kan via een weilanddepot of een depot elders. 

Ons materiaal

Om iedere baggerklus succesvol te laten verlopen beschikken wij over specialistisch materiaal. Om voor u een passende oplossing te bieden kunnen wij de onderstaande werktuigen inzetten. 

Grote schuifboot
Baggerbedrijf West Friesland beschikt over een aantal grote Conver schuifboten. Deze schuifboten kunnen watergangen met een breedte van 2m1 tot 30m1 schoon schuiven. Ook zijn de schuifboten stuk voor stuk uitgevoerd met vijzels, om makkelijker zonder te lieren op de werkplek te kunnen komen.

Middelgrote schuifboot
Deze schuifboot heeft een bladbreedte van 1.50m1 tot 6m1 breed. Door zijn geringe afmeting en gewicht wordt deze schuifboot vaak ingezet op projecten waar de ruimte beperkt is. Als extra toepassing is deze schuifboot ook uitgevoerd met een vijzel.

Kleine schuifboot
Ook beschikken wij over een XXS schuifboot (min werkbreedte: 1,0 m¹, min diepgang: 0,35 m¹). Deze boot is zelfgebouwd en speciaal ontwikkeld voor moeilijk bereikbare greppels.

Waarom kiezen voor Baggerbedrijf West-Friesland

  • Lid van de Vereniging van Waterbouwers: ISO 9001 en VCA** gecertificeerd. 
  • Vakbekwame en gekwalificeerde werknemers.
  • Nuchter bedrijf met korte lijntjes.
  • Jarenlange ervaring.
  • Divers en goed onderhouden machines en materiaal. 
  • In het bezit van gecertificeerde boten en pontons volgens de certificering drijvende werktuigen.

Bent u misschien op zoek naar
Grond & graafwerkzaamheden, beschoeiingen, (her)inrichten oeverzones en/of aanleg parken/tuinen

Ga naar grondwf.nl