Waterhuishouding Hembrugterrein.

 

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf wordt de waterhuishouding van het Hembrugterrein in Zaandam weer op orde gebracht.
Dit betekend weer een mooi project waarbij diverse werkzaamheden zullen worden verricht op het Hembrugterrein door Baggerbedrijf West Friesland.

Het project is ook te volgen op Facebook: https://www.facebook.com/Waterhuishouding-Hembrugterrein

De werkzaamheden houden het volgende in:

– Het snoeien en opruimen van groenvoorzieningen.
– Het baggeren van de watergangen.
– Het graven en verruimen van watergangen.
– Het opbreken en aanbrengen van verhardingen.
– Het verwijderen en aanbrengen van duikers.
– Het verwijderen en aanbrengen van beschoeiingen.