Sanering Dokkumer Ee te Leeuwarden

In opdracht van Wetterskip Fryslan voeren wij onder het BRL 7003 protocol saneringsbaggerwerk uit. Het betreft het baggeren van circa 17.000 m3 baggerspecie uit de Dokkumer Ee ter hoogte van Leeuwarden.