Het is een feit!. Baggerbedrijf West Friesland is officieel gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder niveau 3

Het is een feit!!. Baggerbedrijf West Friesland heeft het certificaat behaald voor de CO2-prestatieladder niveau 3. Als bedrijf hebben wij er voor gekozen om het traject gezamenlijk op te pakken met Stichting Stimular. Zo worden wij als bedrijf ook meer bewust over ons (onnodig) verbruik van energie, brandstof, afval enz.. Nog belangrijker zijn de verbeterpunten die je als bedrijf kan toepassen in de toekomst. Dit alles voor het investeren voor een beter milieu, en (ook belangrijk) de kosten voor het bedrijf te reduceren.Certificaat CO2_eerland

Footprint_afbeelding_CO2