Circa 30.000 m3 Baggerwerk in Gemeente Hoorn

In opdracht voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) voeren wij onderhoudsbaggerwerk uit in Gemeente Hoorn. Het betreft het op diepte maken van veschillende watergangen in de wijken de grote waal, centrum en kersenboogerd. Naar verwachting zal het project half Maart afgerond worden.

0906_1 (3)