Baggeren “De Beek” en “Reigerseiland” te Naarden

Baggerbedrijf West Friesland heeft in samenwerking met Pruim baggerwerken in opdracht voor Lievense CSO/ Goois natuurreservaat circa 10.000 m3 baggerspecie verwijderd. Wij hebben de hoogste score weten te behalen in de beoordeling van het Plan van aanpak. Dit met name op basis van onze ruime ervaring in het uitvoeren van projecten op maat in oa natura 2000 gebieden. De vrijkomende baggerspecie wordt op de naastgelegen “schapenweide” verwerkt in een depot. Dit depot is vervaardigt met vrijgekomen grond uit een paddenpoel die door ons ter plaatse is gegraven. Als de baggerspecie is ingedroogd dan wordt dit verwerkt over de “schapenweide”. Dit project is inmiddels succesvol afgerond in goede samenwerking met de Boswachter van het Goois Natuurreservaat.