Baggeren Amsterdam-Noord

In opdracht van de Gemeente Amsterdam hebben wij een baggerwerk van 5000 m3 uitgevoerd rondom de Moestuinlaan in Amsterdam Noord.

Er moest gebaggerd worden vanaf een ponton tussen de woonboten.

Een mooi en nauwkeurig werk!